Miecze templariuszy

Historia Zakonu Templariuszy
Rys. 1 Wizerunek rycerza Zakonu templariuszy w rynsztunku bojowym.

Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa Świątyni Salomona działał między XII a XIV wiekiem. Jego członkowie zwani byli templariuszami, od łacińskiego templum, co oznaczało świątynią. Określenie to wiąże się z lokalizacją siedziby zakonu w okolicy dawnej jerozolimskiej świątyni Salomona. Powstał on około 1118 roku, gdy rycerz z Szampanii, Hugo de Payenes, wraz ze swoimi towarzyszami złożył śluby przed patriarchą Jerozolimy. Początkowo głównym zadaniem templariuszy było dbanie o bezpieczeństwo na drogach i obrona miejsc historycznie związanych z Jezusem Chrystusem. Prowadzili proste, skromne życie, okrywając się tym, co otrzymali w jałmużnie. Wystrzegali się wszelkich zabaw, gier i uciech rycerskich, takich jak polowania, gra w szachy czy występy komediantów.

Przełomowym momentem w początkach działalności templariuszy była audiencja u papieża Honoriusza II w 1127 roku. Dzięki niej na najbliższym synodzie wyrażono ogromne poparcie dla tego zakonu oraz zatwierdzono oficjalnie jego regułę. Oprócz charakterystycznych dla każdego zgromadzenia ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, templariusze składali jeszcze jeden – zobowiązywali się wytrwale walczyć z niewiernymi. Od tego momentu zaczęli bywać na dworach europejskich i skuteczniej rekrutować ochotników pragnących do nich dołączyć.

Głową zakonu był wielki mistrz, którego wybierało trzynastoosobowe kolegium. Najważniejsze sprawy konsultował on z kapitułą. Zakon posiadał aż 13 prowincji w Europie. Należały do niego między innymi Anglia, Flandria, Portugalia, Sycylia czy Katalonia. Mottem templariuszy był cytat z psalmu 115: „Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę”. Na pieczęci widniał natomiast wizerunek dwóch rycerzy jadących na jednym koniu, co miało symbolizować pokorę i ubóstwo, oraz napis „Pieczęć Wojowników Chrystusa”. Od 1147 roku templariusze nosili na białych habitach nadane im przez papieża godło w postaci ośmiokątnego czerwonego krzyża oznaczającego męczeństwo. Znalazł się on też na ich czarno-białej fladze, symbolizującej wojnę i pokój. Zakon zajmował się przede wszystkim zwalczaniem innowierców, a także patrolowaniem dróg oraz zwalczaniem buntów miejscowej ludności.

Głównym sprawcą upadku zakonu był francuski władca Filip IV Piękny. Oskarżył on templariuszy o herezję i różne bluźniercze praktyki, chcąc się uwolnić od zaciągniętych u nich długów. W 1311 roku, po czteroletnim procesie, sobór w Vienne postanowił zlikwidować zakon, skonfiskować jego bogactwa we Francji oraz spalić na stosie najwyższych dostojników.


Główna broń rycerzy Zakonu Templariuszy - miecz


Miecz templariusza

Rys 2. Miecz Rycerza Zakonu Templariuszy - charakterystyczna broń braci zakonnych

Templariusze walczyli zwykle przy pomocy mieczy, stanowiących najpowszechniej stosowany w średniowieczu oręż. Jest to sieczna broń biała z prostą głownią i otwartą rękojeścią. Pierwsze miecze powstawały już w epoce brązu, na obszarze Egiptu i Chin. Miecz stosowany w średniowieczu wywodzi się od rzymskiej spathy. To właśnie na ten okres przypada czas jego największej świetności, kiedy to stanowił najbardziej rozpoznawalny symbol stanu rycerskiego. Rozwinął się wtedy wręcz swego rodzaju kult miecza. Nie był on już tylko narzędziem, ale niemal świętością. To na miecz przysięgano wierność i nim dokonywano koronacji władców oraz pasowania na rycerza. Często nadawano mu imię, a podczas pogrzebu ostatniego męskiego potomka dokonywano jego symbolicznego złamania.


Odtwórstwo walki Rycerzy Templariuszy - pokaz używania mieczy


Na całym świecie powstają grupy zajmujące się odtwarzaniem walk templariuszy. Stosują oni ściśle bazujące na historycznych pierwowzorach repliki broni, zbroi oraz habitów. Takie inscenizacje pozwalają poczuć ducha epoki i zobrazować wiedzę zdobywaną z książek. Cieszą się one ogromną popularnością na różnorakich festynach, szczególnie historycznych. Chcąc być jak najbardziej wiarygodnym, odtwórcy potrzebna jest jak najdokładniej wykonana replika miecza.

Rys. 3. Miecz templariuszy ze zdobioną rękojeścią

W sklepie internetowym Global Replicas można zakupić najwyższej klasy kopie broni związane z wieloma epokami i kulturami świata. Miecze templariuszy również zostały pieczołowicie odtworzone przez producentów zaopatrujących nasz sklep, więc każdy pasjonat historii tego zakonu może zakupić taki artefakt. Replika miecza zawsze wzbudza ogromny zachwyt i podziw, jako że stanowi podniosły symbol swojej epoki.